ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰਾਂ
ਮੁਦਰਾ ਪਰਿਵਰਤਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਫੋਰੈਕਸ ਰੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (2022)

ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤਕ 2022. ਮੁਦਰਾ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਰਟ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (2022).

ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ. ਯੂਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ. ਯੂਰੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1992 ਤੋਂ 2022 ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1992 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲਈ 2022 ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਦਰ.

ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਚਾਰਟ ਉੱਤੇ ਯੂਰੋ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰਟ ਤੇ ਯੂਰੋ / ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ' ਤੇ ਸਹੀ ਯੂਰੋ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਚਾਰਟ ਉੱਤੇ ਹੋਵਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ.

ਬਦਲੋ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਫਾਰੇਕਸ ਮੁਦਰਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ
ਮਿਤੀ ਦਰ
May 2022 80.127092
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 84.583788
ਮਾਰਚ 2022 84.305438
ਫਰਵਰੀ 2022 83.415975
ਜਨਵਰੀ 2022 84.202371

ਯੂਰੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1992 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਤਿਹਾਸ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੀਆਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਯੂਰੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ 1992 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਹਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਯੂਰੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ.

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ' ਤੇ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. 1992 ਤੋਂ ਯੂਰੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦਾ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ. ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਰੰਸੀ ਚੁਣੋ.

ਯੂਰੋ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ. ਸਾਡੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ. ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.